ul. Chrobrego 6
64-500 Szamotuły

61 29 32 152
zdp@zdp-szamotuly.pl

Plan zamówień 2020

Zamówienia Publiczne

 

PLAN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZDP W SZAMOTUŁACH W ROKU 2020

 

Kom.

Org.

Opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamówienia (usługa, dostawa, robota budowlana)

Proponowany tryb przeprowadzenia postępowania lub innej procedury udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia brutto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

           

1.

Naprawa ubytków nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu szamotulskiego masą mineralno – bitumiczną na gorąco

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

400.000,00

I kwartał 2019

2.

„Dostawa  drogowej kationowej emulsji o zawartości asfaltu 65% dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6

Usługa

Przetarg nieograniczony

180.000,00

I kwartał 2019

3.

Dostawa paliw płynnych tj. oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz gazu propan – butan do pojazdów i sprzętu należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach

Usługa

Przetarg nieograniczony

180.000,00

III kwartał 2019

4.

Dostawa do wskazanych punktów na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych soli kamiennej drogowej niezbrylającej 0-5 mm.

Usługa

Przetarg nieograniczony

260.000,00

III kwartał 2019

5.

Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych

w okresie zimowym 2020/2021.

Usługa

Przetarg nieograniczony

1.200.000,00

III kwartał 2019

 

Kategoria: