ul. Chrobrego 6
64-500 Szamotuły

61 29 32 152
zdp@zdp-szamotuly.pl

Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk na odc. od km 0+000,00 do 0+544,00. – ETAP I – Przebudowa kanalizacji deszczowej.

Zamówienia Publiczne
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (SIWZ_ZDP_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc)SIWZ_ZDP_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc Zamówienia Publiczne259 kB2018-08-03
Download this file (Zal_1_PBW_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.zip)Zal_1_PBW_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.zip Zamówienia Publiczne6359 kB2018-08-03
Download this file (Zal_2_SST_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.pdf)Zal_2_SST_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.pdf Zamówienia Publiczne1887 kB2018-08-03
Download this file (Zal_3_PRZEDMIAR_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.pdf)Zal_3_PRZEDMIAR_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.pdf Zamówienia Publiczne44 kB2018-08-03
Download this file (Zal__4_Wykaz_robot_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc)Zal__4_Wykaz_robot_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc Zamówienia Publiczne58 kB2018-08-03
Download this file (Zal__5_Formularz_ofertowy_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc)Zal__5_Formularz_ofertowy_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc Zamówienia Publiczne77 kB2018-08-03
Download this file (Zal__6a_warunki_udzialu_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc)Zal__6a_warunki_udzialu_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc Zamówienia Publiczne69 kB2018-08-03
Download this file (Zal__6b_podstawy_wykluczenia_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc)Zal__6b_podstawy_wykluczenia_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc Zamówienia Publiczne69 kB2018-08-03
Download this file (Zal__7_tajemnica_przeds_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc)Zal__7_tajemnica_przeds_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc Zamówienia Publiczne231 kB2018-08-03
Download this file (Zal_8_zobowiazanie_innych_podmiotów_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc)Zal_8_zobowiazanie_innych_podmiotów_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc Zamówienia Publiczne60 kB2018-08-03
Download this file (zal__9_grupa_kapiatalowa_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc)zal__9_grupa_kapiatalowa_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc Zamówienia Publiczne72 kB2018-08-03
Download this file (Zal_10_Istotne_postanowienia_umowy_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc)Zal_10_Istotne_postanowienia_umowy_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc Zamówienia Publiczne126 kB2018-08-03
Download this file (Zal__11_Wykaz_osob_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc)Zal__11_Wykaz_osob_Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz-Buk - ETAP I.doc Zamówienia Publiczne67 kB2018-08-03
Download this file (ZP400PodgladOpublikowanego.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu Zamówienia Publiczne236 kB2018-08-03
Download this file (ZMIANA.pdf)informacja_o_zmianie_ogloszenia Zamówienia Publiczne116 kB2018-08-06
Download this file (MX-2310U_20180820_102906.pdf)informacja_z_otwarcia_ofert Zamówienia Publiczne286 kB2018-08-20
Download this file (MX-2310U_20180907_085556.pdf)informacja_o_wyniku_postepowania Zamówienia Publiczne385 kB2018-09-07
Download this file (podpisanie.pdf)ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia Zamówienia Publiczne171 kB2018-09-17
Download this file (zmiana udzielenie.pdf)ogłoszenie_o_zmianie_ogloszenia Zamówienia Publiczne107 kB2018-09-17
Kategoria: