ul. Chrobrego 6
64-500 Szamotuły

61 29 32 152
zdp@zdp-szamotuly.pl

„Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa zachodniej obwodnicy miasta Szamotuły – etap II, Gałowo – Piaskowo, odcinek od km 4+025,85 do km 5+100,00”

Zamówienia Publiczne
Attachments:
File / URLDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (SIWZ_NadzC3r_Inwetorski_Obwodnica_GaE_owo-Piaskowo.doc)SIWZ_NadzC3r_Inwetorski_Obwodnica_GaE_owo-Piaskowo.doc Zamówienia Publiczne255 kB2018-07-10
Access this URL (Zal_1_PBW_Obwdnica_Ga)Zal_1_PBW_Obwdnica_Gazal_1_PBW_Obwodnica_Gałowo-piaskowoZamówienia Publiczne0 kB2018-07-10
Download this file (zal_2_STWiORB- Obwodnica_GaE_owo-Piaskowo.zip)zal_2_STWiORB- Obwodnica_GaE_owo-Piaskowo.zip Zamówienia Publiczne5583 kB2018-07-10
Download this file (zal_3_Przedmiar- Obwodnica_GaE_owo-Piaskowo.pdf)zal_3_Przedmiar- Obwodnica_GaE_owo-Piaskowo.pdf Zamówienia Publiczne159 kB2018-07-10
Download this file (Zal_4_Istotne_postanowienia_umowy_NadzC3r_Inwetorski_Obwodnica_GaE_owo-Paskowo.doc)Zal_4_Istotne_postanowienia_umowy_NadzC3r_Inwetorski_Obwodnica_GaE_owo-Paskowo.doc Zamówienia Publiczne245 kB2018-07-10
Download this file (Zal_5_Formularz_ofertowy_Nadz�r_Inwetorski_Obwodnica_Gałowo-Piaskowo.doc)Zal_5_Formularz_ofertowy_Nadz�r_Inwetorski_Obwodnica_Gałowo-Piaskowo.doc Zamówienia Publiczne81 kB2018-07-10
Download this file (Zal_6a_warunki_udzialu_Nadz�r_Inwetorski_Obwodnica_Gałowo-Piaskowo.doc)Zal_6a_warunki_udzialu_Nadz�r_Inwetorski_Obwodnica_Gałowo-Piaskowo.doc Zamówienia Publiczne69 kB2018-07-10
Download this file (Zal_6b_podstawy_wykluczenia_Nadz�r_Inwetorski_Obwodnica_Gałowo-Piaskowo.doc)Zal_6b_podstawy_wykluczenia_Nadz�r_Inwetorski_Obwodnica_Gałowo-Piaskowo.doc Zamówienia Publiczne69 kB2018-07-10
Download this file (Zal_7_tajemnica_przeds_Nadz�r_Inwetorski_Obwodnica_Gałowo-Piaskowo.doc)Zal_7_tajemnica_przeds_Nadz�r_Inwetorski_Obwodnica_Gałowo-Piaskowo.doc Zamówienia Publiczne231 kB2018-07-10
Download this file (Zal_8_zobowiazanie_innych_podmiotow_NadzC3r_Inwetorski_Obwodnica_GaE_owo-Piaskowo.doc)Zal_8_zobowiazanie_innych_podmiotow_NadzC3r_Inwetorski_Obwodnica_GaE_owo-Piaskowo.doc Zamówienia Publiczne60 kB2018-07-10
Download this file (Zal_9_grupa_kapiatalowa_Nadz�r_Inwetorski_Obwodnica_Gałowo-Piaskowo.doc)Zal_9_grupa_kapiatalowa_Nadz�r_Inwetorski_Obwodnica_Gałowo-Piaskowo.doc Zamówienia Publiczne72 kB2018-07-10
Download this file (Zał_10_Wykaz_osob_Nadzór_Inwetorski_Obwodnica_Gałowo-Piaskowo.doc)Zał_10_Wykaz_osob_Nadzór_Inwetorski_Obwodnica_Gałowo-Piaskowo.doc Zamówienia Publiczne73 kB2018-07-10
Download this file (Zał_11_Wykaz_usług_Nadzór_Inwetorski_Obwodnica_Gałowo-Piaskowo.doc)Zał_11_Wykaz_usług_Nadzór_Inwetorski_Obwodnica_Gałowo-Piaskowo.doc Zamówienia Publiczne58 kB2018-07-10
Download this file (Ogłoszenie_o_zamówieniu_Nadzór_inwestorski_Obwodnica_Szamotuł.pdf)Ogłoszenie_o_zamówieniu_Nadzór_inwestorski_Obwodnica_Szamotuł.pdf Zamówienia Publiczne1240 kB2018-07-10
Download this file (PSOR.zip)PSOR.zip Zamówienia Publiczne4956 kB2018-07-10
Download this file (Profil_podłużny.zip)Profil_podłużny.zip Zamówienia Publiczne1565 kB2018-07-10
Download this file (Pytania_oferentów_i_odpowiedzi Gałowo-Piaskowo.zip)Pytania_oferentów_i_odpowiedzi Gałowo-Piaskowo.zip Zamówienia Publiczne917 kB2018-07-10
Download this file (Odpowiedz - zapytanie 13.07.2018 .pdf)Odpowiedz - zapytanie 13.07.2018 .pdf Zamówienia Publiczne721 kB2018-07-13
Download this file (Zal_5_Formularz_ofertowy_Nadzór_Inwetorski_Obwodnica_GaÅ‚owo-Piaskowo_tekst_jednolity.doc)Zal_5_Formularz_ofertowy_Nadzór_Inwetorski_Obwodnica_GaÅ‚owo-Piaskowo_tekst_jednolity.doc Zamówienia Publiczne81 kB2018-07-13
Download this file (MX-2310U_20180716_140643.pdf)odpowiedzi_na_pytania_oferentow2 Zamówienia Publiczne337 kB2018-07-16
Download this file (MX-2310U_20180716_140632.pdf)odpowiedzi_na_pytania_oferentow_3 Zamówienia Publiczne442 kB2018-07-16
Download this file (inf.pdf)informacja_z_otwarcia_ofert Zamówienia Publiczne599 kB2018-07-19
Download this file (MX-2310U_20180813_150156.pdf)informacja_o_wyniku_postepowania Zamówienia Publiczne370 kB2018-08-13
Download this file (Dokument bez tytułu.pdf)ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia Zamówienia Publiczne166 kB2018-08-31
Kategoria: