ul. Chrobrego 6
64-500 Szamotuły

61 29 32 152
zdp@zdp-szamotuly.pl

Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 1839P na odc. Biezdrowo - Ćmachowo

Zamówienia Publiczne
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (SIWZ.doc)SIWZ.doc Zamówienia Publiczne239 kB2018-03-12
Download this file (zał_1_projekt_budowlany_Chodnik-1839P.zip)zał_1_projekt_budowlany_Chodnik-1839P.zip Zamówienia Publiczne31781 kB2018-03-12
Download this file (SST biezdrowo.pdf)zal2_sst_1839p Zamówienia Publiczne743 kB2018-03-12
Download this file (zał_3_Kosztorys_ofertowy_Chodnik-1839P.pdf)zał_3_Kosztorys_ofertowy_Chodnik-1839P.pdf Zamówienia Publiczne87 kB2018-03-12
Download this file (Zal__4_Istotne_postanowienia_umowy_Chodnik-1839P.docx.doc)Zal__4_Istotne_postanowienia_umowy_Chodnik-1839P.docx.doc Zamówienia Publiczne131 kB2018-03-12
Download this file (Zal__5_Formularz_ofertowy_Chodnik-1839P.doc)Zal__5_Formularz_ofertowy_Chodnik-1839P.doc Zamówienia Publiczne76 kB2018-03-12
Download this file (Zal__6a_warunki_udzialu_Chodnik-1839P.doc)Zal__6a_warunki_udzialu_Chodnik-1839P.doc Zamówienia Publiczne69 kB2018-03-12
Download this file (Zal__6b_podstawy_wykluczenia_Chodnik-1839P.doc)Zal__6b_podstawy_wykluczenia_Chodnik-1839P.doc Zamówienia Publiczne69 kB2018-03-12
Download this file (Zal__7_tajemnica_przeds_Chodnik-1839P.doc)Zal__7_tajemnica_przeds_Chodnik-1839P.doc Zamówienia Publiczne231 kB2018-03-12
Download this file (Zal__8_zobowiazanie_innych_podmiotow_Chodnik-1830P.doc)Zal__8_zobowiazanie_innych_podmiotow_Chodnik-1830P.doc Zamówienia Publiczne60 kB2018-03-12
Download this file (zal__9_grupa_kapiatalowa_Chodnik-1839P.doc)zal__9_grupa_kapiatalowa_Chodnik-1839P.doc Zamówienia Publiczne72 kB2018-03-12
Download this file (Zał_10_Wykaz_osob_Chodnik-1839P.doc)Zał_10_Wykaz_osob_Chodnik-1839P.doc Zamówienia Publiczne69 kB2018-03-12
Download this file (Zał_11_Wykaz_robót_Chodnik-1839P.doc)Zał_11_Wykaz_robót_Chodnik-1839P.doc Zamówienia Publiczne58 kB2018-03-12
Download this file (ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf)ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf Zamówienia Publiczne237 kB2018-03-12
Download this file (MX-2310U_20180329_120054.pdf)informacja_z_otwarcia_ofert Zamówienia Publiczne276 kB2018-03-29
Download this file (wynik.pdf)informacja_o_wyniku_postepowania Zamówienia Publiczne174 kB2018-04-16
Download this file (ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf)ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf Zamówienia Publiczne164 kB2018-06-11
Kategoria: