ul. Chrobrego 6
64-500 Szamotuły

61 29 32 152
zdp@zdp-szamotuly.pl

Plan zmówień na rok 2018

Administrator

ROBOTY BUDOWLANE PLANOWANE W 2018 ROKU:

Lp.

Nazwa inwestycji

Uwagi

1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły - Pamiątkowo w m. Kępa - dotyczy azylu z przejściem dla pieszych w km 0+163

 

 

 

DOSTAWY:

Lp.

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Dostawa do wskazanych punktów na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych soli kamiennej drogowej niezbrylającej 0-5 mm.

 

 

2.

„Dostawa  drogowej kationowej emulsji o zawartości asfaltu 65% dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6”

 

 

3.

Dostawa paliw płynnych tj. oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz gazu propan – butan do pojazdów i sprzętu należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach

 

 

 

USŁUGI:

Lp.

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych

w okresie zimowym 2017/2018.

 

2.

Usługi naprawa dróg

 

Kategoria: